อำเภอเมือง
เกาะยอรีสอร์ท 30 ต.เกาะยอ โทร.450300-1 จำนวน 12 ห้อง ราคา 400 บาท
เก้าแสน ถ.ไทรบุรี โทร.312683, 311822 จำนวน 22 ห้อง ราคา 300-500 บาท
ควีนส์ 20 ถ.ไทรบุรี โทร.311138, 313072 จำนวน 24 ห้อง ราคา 300-500 บาท
ชาญ 496 ถ.ไทรบุรี โทร.311903, 312248, 322347-8 จำนวน 24 ห้อง ราคา 200-300 บาท
ซิตี้ 533/1 ถ.ไทรบุรี โทร.322364-5 จำนวน 50 ห้อง ราคา 290-490 บาท
ท้อป คลับ 425/5 ถ. กาญจนวนิช โทร.447431-3 จำนวน 35 ห้อง ราคา 300-500 บาท
นารายณ์ 14 ถ.ชายเขา โทร.311078 จำนวน 13 ห้อง ราคา 120-200 บาท
วีว่า 547/2 ถ.นครนอก โทร.321033-7 โทรสาร 312608 จำนวน 80 ห้อง ราคา 596-1,406 บาท
เวียงสวรรค์ 156 ถ.ไทรบุรี โทร.311607,312092 จำนวน 60 ห้อง ราคา 150-200 บาท
หาดแก้วรีสอร์ท 163/1 กม. ที่ 5 หัวเขาแดง ถ.หาดแก้ว โทร.331059-66 โทรสาร 331220 จำนวน 143 ห้อง และบังกะโล 20 ห้อง ราคา 771- 899 บาท บังกะโล 520-970 บาท
แสนสบาย 1 ถ.เพชรคีรี โทร.311106 จำนวน 20 ห้อง ราคา 150-300 บาท
สมิหลา ถ.ราชดำเนิน โทร.311310-4 โทรสาร 322448 จำนวน 75 ห้อง ราคา 700-2,000 บาท
สไมล์อินน์ 14/19 ถ.วิเชียรชม โทร.311158 จำนวน 18 ห้อง ราคา 200-300 บาท
สวัสดี ถ.นครนอก โทร.311269 จำนวน 12 ห้อง ราคา 150-200 บาท
สงขลาพาเลซ 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง โทร.443013, 443025 โทรสาร 311210 จำนวน 40 ห้อง ราคา 500 บาท
สงขลา โฮเต็ล 68/70 ถ.วิเชียรชม โทร.313505 จำนวน 17 ห้อง ราคา 150-180 บาท
สุขสมบูรณ์ 1 40 ถ.เพชรคีรี โทร.311049, 440821-2 จำนวน 28 ห้อง ราคา 160- 280 บาท
สุขสมบูรณ์ 2 14-18 ถ.ไทรบุรี โทร.323809-10 โทรสาร 321406 จำนวน 53 ห้อง ราคา 200-500 บาท
พาวีเลี่ยน 17 ถ.ปละท่า โทร.441850-9 โทรสาร 323716 จำนวน 129 ห้อง ราคา 1,089- 2,578 บาท
รอยัลคราวน์ 38 ถ.ไทรงาม โทร.312174, 311918, 321025-9 โทรสาร 321027 จำนวน 52 ห้อง ราคา 570-1,005 บาท
เลคอินน์ 301-3 ถ.นครนอก โทร.321044, 321441-2 จำนวน 79 ห้อง ราคา 450-1,200 บาท
อัมสเตอร์ดัม เกสท์เฮาส์ 15/3 ถ.รองเมือง โทร.314890 จำนวน 12 ห้อง ราคา 180-200 บาท
เอส.พี.โฮเต็ล 3/9 ถ.ไทรบุรี ซอย 2 โทร.313414 จำนวน 9 ห้อง ราคา 180 บาท
ออร์คิด 99/44 ถ.กาญจนวนิช โทร.322811-2, 322821-2 จำนวน 55 ห้อง ราคา 280-480 บาท

edit @ 31 Dec 2008 14:12:57 by DOO

edit @ 31 Dec 2008 14:14:01 by DOO

Comment

Comment:

Tweet